Ingen gjennomkjøring av Vestmarkrittet i dag

Fordi det er mange trenere som ikke har mulighet til å stille opp i dag, blir det dessverre ingen gjennomkjøring av Vestmarkritt-traséen i dag.
Det blir derfor trening for alle på Gullhaug i dag med oppmøte 1815 pga. arbeidsuke. Vi trener til 1945.

Ekstra informasjon