Endrede treningstider!!

Fra og med mandag 2 sept endrer vi treningstidene. Nye tider er 
Kl 18:00 - 19:30 både mandag og torsdag. Dette gjør vi for det blir raskt mørkt i skogen nå utover høsten.

Vel møtt
Harald

Ekstra informasjon