Treningsplan terreng barn/ungdom

Torsdag 22. august blir det trening på Gullhaug fra kl 1830 til 2000. Vi starter kl 1830 ut august, deretter kl 18. 
BOC Treningsplan barn-ungdom høst 2013  
         
         
Dato Tid Intensitet Fokus Oppmøteplass
Mandag 19. august 18.30-20.00 Høy Gjennomgang av rittløype og rittsimulering Holmen - Oppstart etter sommeren
Onsdag 21. august 18.00-20.00 Ritt UB Cup (Se www.ubcup.no) Holmen i Asker
Torsdag 22. august 18.30-20.00 Rolig Grus/stisykling og teknisk trening Gullhaug
Mandag 26. august 18.30-20.00 Høy Intervaller på grus By-Tverrelva (UngdomsBirken oppkjøring) Lommedalen
Onsdag 28. august 17.30-20.30 Ritt UB Cup (Se www.ubcup.no) Langsettløkka (Stafett)
Torsdag 29. august 18.30-20.00 Rolig Grus med noen lette/korte drag Øverland P-plass
Søndag 01. september   Ritt Ungdomsbirken Lillehammer
Mandag 2. september 18.00-19.30 Middels/Rolig Grus Lommedalen
Torsdag 5. september 18.00-19.30 Høy Rittløype gjennomgang / Intervaller på sti Gullhaug
Lørdag 7. september Fra kl 09.30 Ritt Norges Cup - Finale (Se www.sykling.no) Skullerud - Rundbane (Skullerudrittet)
Søndag 8. september Fra kl 10.00 Ritt UB Cup - Finale (Se www.ubcup.no) Gullhaug
Mandag 9. september 18.00-19.30 Høy Klubbmesterskap terreng? Gullhaug
Torsdag 12. september 18.00-19.30 Middels/Høy Grus/stisykling Vestmarksetra
Mandag 16. september 18.00-19.30 Middels/Høy Grus/stisykling Lommedalen
Torsdag 19. september 18.00-19.30 Middels/Høy Grus/stisykling Øverland P-plass
Mandag 24. september 17.45-20.30 Morro Avsluttning  ??
         
         
   

Ekstra informasjon