Forsiden

Årsmøte 2009

Årsmøtet ble avholdt 16. desember med 18 stemmeberettigede tilstede. Her finner du protokollen fra årsmøtet. Truls Midtbø(leder), Erling Bakken og Anniken Jermstad gikk ut av styret. Stor takk til dere for innsatsen gjennom de 2 årene dere har vært med å styre klubben. Dessverre har ikke valgkomiteen funnet kandidat til ny leder. I mellomtiden tar nestleder André Fernandes oppgaven som konstituert leder mens en nyvalgt valgkomitee jobber videre med ny lederkandidat. Det ble valgt følgende nye styremedlemmer: Ingeborg Brude og Leif Oddvin Jensen.

Ekstra informasjon