Forsiden

Analyse av hvor klubben står i dag

Høsten 2012 jobbet en gruppe i klubben med en anlyse av hvor vi står, styrker, svakheter og muligheter. Denne anlysen ble presentert på siste klubbmøte. For de av dere som ikke var der, kan lese analysen her:

https://docs.google.com/file/d/1NNFi1FXAiRz9eLOH_6whkwdyRI4YiZVq8_RWm30R2QiGWbirnvL5CguFviCF/edit?usp=sharing

Ekstra informasjon