Forsiden

BOC 3 Ser dagens lys

Hei alle sammen

Vi er nå i ferd med å etablere BoC 3 slik at vi får et bredere tilbud til medlemmene i klubben. Med allerede 900 tidligere og eksiterende medlemmer i BoC og en befolkningsmasse på 115.000 i kommunen bør vi definitivt ha et tilbud som favner syklister utover de eksisterende lagene vi allerede har. Dette ønsker vi å gjøre noe med og vi starter derfor BoC 3 nå.

Trond Thomson har sagt seg villig til å administrere innkalling til trening og søndagsturer for BoC 3 fremover, mens Jørgen Åstrøm er sportslig mentor for laget. BoC 3 får også sportslig støtte i trening på rullekjøring og ritt taktikk fra andre erfarne BoC  ryttere, og det blir ukentlig BoC 3 treninger på tirsdager og torsdager kl 1800 med oppmøte på Kirkerud. Trond Thomson er selv ny i klubben og dette bør således være en god anledning for nye og gamle syklister til å være med på å etablere et godt sosialt og sportslig miljø på et nivå som vi per i dag ikke dekker.

På søndager kl. 1000 blir det langturer i rolig tempo med kjøring i rulle. Første oppmøte er i morgen kl. 1000 på Kirkerud – da blir det en 3 timers tur for BoC 3.

Vi håper derfor de som har lyst å sykle men som i dag føler at BoC 2 holder et for høyt nivå, vil ta kontakt og være med på treningene med BoC 3 fremover. Søndagsturene til BoC 3 vil for øvrig også kunne være et godt alternativ for BoC 2 ryttere som innimellom ønsker en noe roligere søndagstrening enn det BoC 2 ellers legger opp til.

Får vi god nok oppslutning vil BoC 3 delta som lag i flere ritt inneværende sesong – noe vi håper vi klarer å få til. Først må vi imidlertid få folket ut på sykkel. Vi håper derfor å se flere av dere på BoC 3 trening fremover.

Ekstra informasjon