Forsiden

Ekstraordinært årsmøte 24. juni kl 18:30

Det kalles inn til ekstraordinært årsmøte i klubben en 24. juni kl.18:30 i BOC lokaler i Kadetttangen 10 i Sandvika. Eneste sak til behandling er klubbens forestående aksjekjøp i "Styrkeprøven AS". Foranledningen til dette er NCF sin omorganisering av kretser til regioner.

Klubbene i Oslo Cyklekrets tar over Styrkeprøven

Sykkelnorge omorganiseres og sykkelkretsene skal bli til regioner. I Oslo Cyklekrets er det 22 klubber. Nye NCF region Øst vil omfatte Oslo, Akershus og Østfold og ha 82 klubber som medlemmer. Oslo Cyklekrets har vært spesiell i sykkelnorge siden den har eid og drevet Styrkeprøven. I kretsene i Akershus og Østfold har det ikke vært aktivitet de senere årene.

Styrkeprøven er et viktig ritt for klubben. Det var derfor vært viktig for BOC å sikre at klubbene i Oslo, herunder også BOC, skal kunne delta i utviklingen av rittet, for på den måten å bidra til å sikre rittets fremtid.

På tinget i OCK 18. mars ble det bestemt at når kretsen forsvinner skal klubbene i OCK ta over eierskapet til Styrkeprøven. Styrkeprøven vil da bli omorganiseres til et ideelt aksjeselskap som klubbene kan kjøpe seg inn i. Midlene som blir igjen i kretsen vil gå til en stiftelse hvor klubbene kan søke om støtte.

Her kan du lese mer om dette. til sidene til Frøy.

Link direkte til Styrkeprøven:  http://www.styrkeproven.no/

Den store Styrkeprøven skal i fremtiden organiseres som et aksjeselskap, der klubbene i Oslo inviteres til å bli eiere.

Den store Styrkeprøven, med turritt fra Trondheim, Dombås, Lillehammer, Gjøvik og Eidsvoll, er et at de sterkeste og mest tradisjonsrike arrangementene i sykkel-Norge, og hadde i 2012 over 9.000 deltakere. Rittet er eid og drevet av Oslo Cyklekrets. Nå skal denne kretsen i løpet av 2013 bli del av en region, hvor også Akershus og Østfold skal være med.

KLUBBSAMARBEID

Det siste året har det derfor vært en diskusjon om hvordan Styrkeprøven skal organiseres. Sk Rye har med støtte fra Frøy, Bærum, Follo og Asker utarbeidet et forslag om at klubbene i den nåværende kretsen skal etablere et aksjeselskap som skal eie og utvikle Styrkeprøven.

UTVIKLING AV SYKKELSPORTEN

De fem store klubbene i Oslo mener Styrkeprøven best utvikles ved at klubbene er eiere og går inn med kapital. Forslaget som ble vedtatt innebærer også at kapitalen som i dag finnes i OCK, skal styres av en stiftelse og brukes til prosjekter som kan utvikle sykkelsporten i Oslo.

Egenkapitalen i det nye selskapet vil bli på minst 1.8 millioner kroner, pluss ca 600.000 kroner i eiendeler som biler, rittkontor, gjerder og annet rittutstyr. Klubbene inviteres nå til å tegne andeler.

Mvh.

Arild Salte

Leder Bærum og Omegn Cykleklubb

Ekstra informasjon